REVISIÓ

*REVISIONS 100% PROFESSIONAL SEGONS LES RECOMANACIONS DEL FABRICANT
*REVISIONS 100% GARANTIDES. NO PERDS LA GARANTIA DEL VEHICLE SEGONS EL REGLAMENT UE 461/2010
 
El manteniment del vehicle s´ha de fer periódicament, aquesta periocidad vindrà definida per dos paràmetres: El quilometratge i el temps, s´utilitzaran un  o altre en funció de l´ús del que realitzi el seu vehicles.
No obstant això, aquests terminis són a titol indicatiu i representan la mitjana habitual. En realitat no existeis una regla comuna a tots els cotxes. Els terminis de manteniment depenen de diversos factors determinants:La marca i el model del vehicle, l´antiguitat del vehicle, el tipus de conducció, els llocs de conducció i la utilització del vehicle.
Sabem que actualmente les mecàniques dels motor son molt exigents en materia de lubricaçio.
Per això tenim un progama per el seu vehicles basant-nos en les freqüencies de manteniment recomanades pels fabricants. Es basa la voltant de 3 nivells

Revisió bàsica

Amb el canvi d´oli* i el seu filtre* inclòs!!!

Revisió Médium

Amb el canvi d´oli* i el seu filtre* inclòs!!!

Revisió Confort Auto

Amb el canvi d´oli* i el seu filtre* inclòs!!!

PRESSUPOST

XARXES SOCIALS