Frens


El sistema de frenada és un element bàsic que cal tenir en compte per a la nostra seguretat i la del nostre vehicle. Per això, s’han de conèixer els diversos elements que conformen els frens del vehicle, per revisar-los i substituir-los quan sigui necessari.
Els elements que conformen els frens són:

Pastilles de frens, discs, tambors, líquid de frens, mordassa i cilindres, bomba de fre i tensor del fre de mà

Per poder saber si algun d’aquests elements ha de ser revisat, tingues en compte els símptomes següents:
- El pedal del fre no baixa amb normalitat o ha perdut rigidesa.
- En frenar aquest pedal no té força ni potència per aturar el vehicle com cal.
- El vehicle tremola quan frena.
- I sobretot, cal prestar atenció a si s’encén el llum indicador d’avís del líquid de fre o qualsevol llum indicador d’avaria en els frens.

- Quin manteniment requereixen?

A banda dels símptomes explicats més amunt, el quilometratge ens permet establir les revisions adequades per al bon funcionament del sistema de frenada:
Taula de periodicitat de canvi
 
 
OPERACIÓ                                  REVISIÓ KM                   SUBSITUCIÓ
                                                                                                (màx. Km)
 
Pastilles davanteres                            10.000                           40.000
Pastilles posteriors                               10.000                           50.000
Discs davanters                                     20.000                           80.000
Discs/tambors posteriors                    20.000                           80.000
Mordassa                                                 20.000                           60.000
Mordassa + cilindres                            20.000                           60.000
Tesatge del fre de mà                           20.000                                    
Líquid de frens                                       10.000                            20.000 ó 2 anys
 
 

*** El quadre de revisió i substitució de frens és orientatiu.

PRESSUPOST

XARXES SOCIALS